Ranking xosemaria

Ranking de xosemaria

Ranking anual de xosemaria

0 Averías + 2 Consultas contestadas + 1 Consultas creadas + 0 Averías comentadas = 3 ENTRADAS

Ranking total de xosemaria

0 Averías + 8 Consultas contestadas + 4 Consultas creadas + 0 Averías comentadas = 12 ENTRADAS

0 AVERÍAS REPARADAS POR XOSEMARIA

0 AVERÍAS COMENTADAS POR XOSEMARIA

Comentario nº

PUBLICIDAD

 

 

Reparación TV LG

 

 

Reparación TV LG

 

 

Reparación TV LG

 

 

Reparación TV LG