Ranking dmilan1

Ranking de dmilan1

Ranking anual de dmilan1

0 Averías + 2 Consultas contestadas + 1 Consultas creadas + 0 Averías comentadas = 3 ENTRADAS

Ranking total de dmilan1

0 Averías + 2 Consultas contestadas + 1 Consultas creadas + 0 Averías comentadas = 3 ENTRADAS

0 AVERÍAS REPARADAS POR DMILAN1

2 CONSULTAS CONTESTADAS POR DMILAN1

Respuesta nº 7619

Respuesta nº 7619

1 CONSULTAS CREADAS POR DMILAN1

7619 TV Philips 37PFL5603D

0 AVERÍAS COMENTADAS POR DMILAN1

Comentario nº

PUBLICIDAD

 

 

Reparación TV LG

 

 

Reparación TV LG

 

 

Reparación TV LG

 

 

Reparación TV LG